Convocatoria de Plazas de Profesor-Tutor. Curso 2023-2024

CONVOCATORIA DEL CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR/A TUTOR/A PARA EL CURSO 2023/2024

 • Calendario de la convocatoria (PDF)
 • Convocatoria (PDF)
 • Anexo I: relación y características de las plazas (PDF).
 • Anexo II: Modelo de solicitud (PDF).
 • Anexo III: Modelo de curriculum vitae (PDF).
 • Anexo IV: baremo de valoración (PDF).

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos (por plazas):

 • Plaza número 01 (PDF)
 • Plaza número 02 (PDF)
 • Plaza número 03 (PDF)
 • Plaza número 04 (PDF)
 • Plaza número 05 (PDF)
 • Plaza número 06 (PDF)

Relación definitiva de participantes admitidos y excluidos (por plazas):

 • Plaza número 01 (PDF)
 • Plaza número 02 (PDF)
 • Plaza número 03 (PDF)
 • Plaza número 04 (PDF)
 • Plaza número 05 (PDF)
 • Plaza número 06 (PDF)
 • Composición de las Comisiones de Selección de Profesorado Tutor con Venia Docendi (PDF).

Relación provisional de candidatos seleccionados (PDF)

Modelo de solicitud de reclamación (Anexo V) (Plantilla)

 

Relación definitiva de candidatos seleccionados (PDF)